زیبا رو دات کام : یک عکس زیبا با نام دستت را می بوسم عاشقانه.

این عکس یک تفسیر هم داره ! چطوره ؟ لطفا روی  عکس دو بار کلیک کنید

boos zibaro.com (1) boos zibaro.com

 منبع:
http://www.zibaro.com