شما عزیزان در زیر تعدادی از عکس های فرشته خمینی نوه حضرت امام خمینی (روحی له الفدا ) را مشاهده می فرمائید.

شادی روح امام عزیزمان صلوات

عکس فرشته خمینی  , عکس نوه امام  , عکس دختر سید حسن خمینیمنبع:
http://www.zibaro.com