در زیر تعدادی از عکس های منتسب به دختر میر حسین موسوی را برایتان حاضر نمودم . به نظر شما این عکس نرگس موسوی می تواند باشد ؟

نرگس موسوی نرگس موسوی (1) نرگس موسوی (2) نرگس موسوی (3) نرگس موسوی (4) نرگس موسوی (5) نرگس موسوی (6) نرگس موسوی (7) نرگس موسوی (8) نرگس موسوی (9) خانواده موسوی

منبع:
http://www.zibaro.com