بیوگرافی و عکس های لیلا اوتادی

لیلا اوتادی متولد ۱۳۶۲ در تهران، دارای مدرک معماری داخلی از دانشگاه هنر تهران است. وی با فیلم «چشمان سیاه» ساخته ایرج قادری فعالیت هنری خود را آغاز کرد.

 

فیلمشناسی :

۱ – دعوت (۱۳۸۶)
۲ – حرکت اول (۱۳۸۶)
۳ – زن ها فرشته اند (سپیده دم) (۱۳۸۶)
۴ – چهار انگشتی (۱۳۸۵)
۵ – قصه دلها (۱۳۸۵)
۶ – چپ دست (۱۳۸۴)
۷ – بید مجنون (۱۳۸۳)
۸ – چشمان سیاه (۱۳۸۱)

لیلا اوتادی zibaro.com لیلا اوتادی zibaro.com (1) لیلا اوتادی zibaro.com (2) لیلا اوتادی zibaro.com (3) لیلا اوتادی zibaro.com (4) لیلا اوتادی zibaro.com (5) لیلا اوتادی zibaro.com (6) لیلا اوتادی zibaro.com (7) لیلا اوتادی zibaro.com (8) لیلا اوتادی zibaro.com (9) لیلا اوتادی zibaro.com (10) لیلا اوتادی zibaro.com (11) لیلا اوتادی zibaro.com (12) لیلا اوتادی zibaro.com (13) لیلا اوتادی zibaro.com (14) لیلا اوتادی zibaro.com (15) لیلا اوتادی zibaro.com (16) لیلا اوتادی zibaro.com (17) لیلا اوتادی zibaro.com (18)

 

بیوگرافی و عکس لیلا اوتادی , عکس لیلا اوتادی , بیوگرافی لیلا اوتادی , عکس بازیگران سینما , عکس اوتادی , لیلا اوتادی در فیلم  دعوت , لیلا اوتادی در فیلم حرکت اول  , لیلا اوتادی در فیلم زن ها فرشته اند (سپیده دم) , لیلا اوتادی در فیلم چهار انگشتی , لیلا اوتادی در فیلم قصه دلها , لیلا اوتادی در فیلم  چپ دست  . لیلا اوتادی در فیلم  بید مجنون .  لیلا اوتادی در فیلم چشمان سیاهمنبع:
http://www.zibaro.com